12 2005 .
. , , -, Stolichnaya, Moskovskay, , -, Chatka, . , , , .